Cirkulärt biosfärområde i skärgården

Ett naturvårdsprojekt för alla som är intresserade att av bidra till biologisk mångfald i Nämdöskärgården.

Cirkulärt biosfärområde i skärgården är det naturvårdsprojekt vi, tack vare Världsnaturfonden WWF, driver i Nämdöskärgården.

Projektet startade 2022 och hade sin utgångspunkt i allt det arbete som människor redan i dagsläget engagerar sig i som slåtter av ängsmarker och odling av växter som gynnar pollinatörer. Vi startade med att de som vistas i området berättade om vilka frågor inom naturvård som ligger dem varmt om hjärtat.

Med det här projektet vill vi ta till vara på och förstärka det lokala engagemang som finns och visa vad ett biosfärområde kan vara i praktiken. Aktiviteterna utgår från ett cirkulärt perspektiv i en miljö där människa och natur kan utvecklas i samklang. Projektet avslutas 30 juni 2024 så än finns det tid att engagera dig. Ta dig gärna en titt på vad vi åstadkommit i projektet under 2022 inom de olika områdena.