Om webbplatsen, integritet och upphovsrätt

Den här webbplatsen tillhör föreningen Nämdö Green Archipelago [adress och kontaktinformation].

Det här är vår integritetspolicy för webbplatsen som du just nu besöker. Policyn handlar om de personuppgifter som vi samlar in, lagrar och bearbetar när du använder webbplatsen. Om du anlitar oss som medlem, är leverantör eller anställd så hanterar avtal personuppgifterna.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, e-post, telefonnummer och den IP-adress din surfenhet använder. Med surfenhet menar vi den dator, mobil, platta eller annan teknisk pryl med webbläsare som du använder för att besöka webbplatser (surfa).

Personuppgifter kan samlas in på två olika sätt: du skickar på eget initiativ in uppgifter, till exempel via kontaktformulär/mejl eller automatiskt när du surfar på webbplatsen.

Vi måste, och vill också, berätta hur vi använder dina personuppgifter och hur du ska göra om du vill ta del av uppgifterna eller få dem bortgallrade.

Den automatiska insamlingen av uppgifter görs dels för att det behövs rent tekniskt, dels för att med statistik utvärdera webbplatsens användning.

En cookie är en liten fil som en webbserver ber att få spara i användarens webbläsare. Webbservern ber sedan att få se den filen om webbläsaren återkommer. Typiskt så kan cookien innehålla information om när användaren senast besökte webbplatsen, att det är en inloggad webbplatsadministratör eller att användaren har valt att visa texten med större storlek. Efter en tid så slänger webbläsaren cookien. Vår webbplats använder cookies:

  • I webbpubliceringsverktyget WordPress, för att hantera inställningar, inloggning, sessioner med mera. Denna information sprids inte till någon tredje part.
  • För att analysera användningen av webbplatsen med statistiktjänsten Google Analytics. Ur vårt perspektiv så är du som användare anonym och vi vet inte vem du är, vi ser bara aggregerad data. Men, den IP-adress som sin surfenhet använder är i lagens mening en personuppgift som vi delar med Google. Det gör det möjligt att sammanställa data om hur din surfenhet används. Här finns Googles Integritetspolicy där användningen av data från Google Analytics är en del av en större helhet.

Du som användare kan i din webbläsare ställa in om du vill att den tar emot cookies från webbservern. Du kan också titta på vilket innehåll som sparats i cookiefilen.

Vi använder också externt lagrat material (bilder och filmer) som potentiellt kan användas för att spåra användares surfmönster:

  • Profilbilder för inloggade användare (administratörer och skribenter) via tjänsten Gravatar som ägs av företaget Automattic.
  • Kartbilder från Googles tjänst My Maps.

Om du vill ta del av de personuppgifter som har koppling till dig, begära att de raderas eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter så får du gärna kontakta [kontaktinformation via mejl och papper].

Det är i huvudsak EU:s dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information.

Det här är version 1.4 av vår integritetspolicy för webbplatsen. Den började gälla 24 juni 2021.