Havsrum Nämdöskärgården

Utställning om Östersjön

En plats för att lära sig mer om Östersjön, dess speciella förutsättningar och inspiration till nya hållbara lösningar. Ingång sker på baksidan av huset och vi har öppet varje vardag 11-16 t.o.m 16 augusti.

Utställningen är gratis och lämplig för alla åldrar.

För barn finns “Laboratoriet på Isbergsudde”, inspirerat av Harry Lundin och hans marinbiologiska forskning. Harry byggde ett laboratorium på Nämdö och var en framstående forskare inom bland annat tiamin, vitamin B1. Bessan, Harrys dotter har lånat ut material från Harrys laboratorium till utställningen, vilket vi är mycket tacksamma för.

Det finns också tipspromenad, pysselstunder, knattelabb och från och med vecka 29 kan man låna ryggsäckar som hjälper stora och små att lära sig mer om naturen på Nämdö.

Vi kommer ha flera olika aktiviteter för barn och vuxna under sommaren, här hittar du hela schemat.

Att skapa ett havsrum

Idén om ett havsrum kom upp när Värmdö Kommun gjorde omlandsanalysen som ett del av arbetet med den planerade nationalparken i Nämdöskärgården. Här blev det tydligt att Nämdö behöver någon typ av besöksmottagning och utbildningsplats, speciellt eftersom det förhoppningsvis blir ett biosfärområde också. Med en marin park ska fokus så klart ligga på havet och begreppet havsrum myntades ( till skillnad mot det etablerade naturum).Utställningen byggdes upp under tre veckor i juni, mycket tack vare Elin Dahlgren från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU som också forskar om tiamin(!) och våra fina sommarjobbare Tuva och Anastasia som vi fått genom Värmdö Kommun.

I det större rummet till vänster finns den fasta utställningsdelen med information om Östersjön, vårt arbete med att bilda ett biosfärområde och laboratoriet. Här hittar du också delen om väsen, se nedan. En hörna är också vikt åt en del av vraken på Östersjöns botten.

Rummet till höger kallar vi för “Innovationsrummet”. Här hittar man nytänkande idéer kring några havsutmaningar.

  • FISCH visar sina fantastiska badkläder gjorda av återvunna spöknät.
  • Ecopelag berättar om sina musselodlingar och hur de skulle kunna hjälpa till att lösa Östersjöns övergödningsproblematik.
  • Yngve Hässler, boende på Nämdö visar sin solcellspark uppförd i vassen på sin fastighet.

Vi har också fått material från SLU, Sofia Wikström, Östanviks gård, Kungliga Dramatiska teatern och Astrid von Hofsten. Stort tack till alla som bidragit till utställningen på ett eller annat sätt!!

Från väsen till vetenskap

Under sommaren och hösten 2024 visas även fotoutställningen Nordiska väsen på Baltic Sea Science Centers nedre terrass. Utställningen är ett samarbete mellan Linnéa Jägrud, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skansen och ingår i projektet Från väsen till vetenskap där NGA även deltagit.

I projektet har det även tagits fram en digital rundtur i de vattenmiljöer som väsen kan leva i. Kolla in den här eller på Havsrum Nämdöskärgården.

Här kan du få ökad kunskap om bland annat du kan bidra till mer handfast lokal naturvårdsnytta i ditt närområde och hur du kan fungera som medborgarforskare  Vi vill gärna ha din hjälp med exempelvis ål, blåstång, betade strandängar och artkännedom och du får bland annat träffa Lena Kautsky, Tant Tång och projektet Algforskarsommar . Material från Algforskarsommar finns också att ta del av på Havsrum Nämdöskärgården.