Kategorier
Okategoriserade

Slutrapport omlandsanalysen

Christian Pleijel från Värmdö Kommun har tillsammans med Patrik Cederlöf från Länsstyrelsen i Stockholms Län genomfört ett projekt för att undersöka hur den planerade nationalparken kan påverka Nämdöskärgården, Omlandet. Nedan hittar du slutrapport med bilagor och här finns filmen som Malcolm Dixelius gjort om projektet.