Medborgarforskning

Medborgarforskning är när allmänheten, alltså du, hjälper till och samlar information om till exempel förekomst av arter vid en viss tidpunkt eller årstid. Det är en viktig komponent i vårt arbete och det brukar vara roligt att engagera sig i sin närmiljö.

Fjärilsräkning

Sedan 2022 har vi årligen en fjärilsräkning på sommaren, ett ypperligt sätt att se var fjärilar trivs och lära sig känna igen nya arter.

2023 identifierades 173 Fjärilar av 16 olika arter på 14 ställen. 2022 hittades 144 fjärilar av 17 olika arter. Kartan visar fördelningen av de olika sorters fjärilarna. Se färg-bandet längs fotot, tabellen visar antalet observerade individer.
Eftersom juli var både kall och blöt påverkades mängden fjärilar, augusti var dock varm och torr. Överlag upplevde deltagarna att det var fler fjärilar i år trots det dåliga vädret i juli.

Lär dig om våra skärgårdsväxter

2022 tog vi fram material som delades ut till dem som ville lära sig identifiera vilda växter. 2023 startade vi en studiecirkel om vilda skärgårdsväxter där vi tillsammans lärde oss känna igen blommor och örter, var de växer, hur de förökar sig och vad de kan vara bra för er. 2024 fortsätter denna grupp och det går bra att komma med nu, vi har alla olika förkunskaper och vi lär oss tillsammans. Nu är fokus att få mer av de växter vi vill ha omkring oss och vi kommer blanda teori och praktik, och vi planerar för en exkursion i maj. Anmäl dig till ann.aldeheim@greenarchipelago.se.

På Facebook har vi en grupp vi kallar NGA forskning, där man gärna får gå med om man är intresserad av att delta i medborgarforskning.