Projekt

Prioriterade frågor

NGA har identifierat frågor gällande skola, bostäder, besökscentrum och energi som särskilt relevanta att belysa inom förstudien till biosfärområde i Nämdöskärgården. Utvecklingsgrupper har startats upp för att belysa och utveckla dessa frågor. Grupperna består av engagerade heltids/deltids/fritidsboende i området och vi ser gärna att fler kommer med i arbetet! Anmäl ditt intresse till nedan kontaktperson för respektive grupp via info@greenarchipelago.se.

Skola 

Vi undersöker vad finns det för möjligheter att skapa ett format för att driva skola i Nämdöskärgården. Kontaktperson är Nilla Söderqvist.

Bostäder 

Genomgång av alternativa boendeformer, hur ser möjligheterna ut för att hyra/köpa/bygga fastigheter i området. Kontaktperson är Lotten Hjelm.

Besökscentrum i samband med kommande nationalpark

Vilka är förutsättningarna och möjligheterna för att skapa ett besökscentrum eller marint forskningscentrum med fokus på Nämdöskärgården och dess nationalpark. Kontaktpersoner är Elin Dahlgren och Helena Strömberg

Hållbar energi 

Genomgång av konceptet förnyelsebar energi och möjligheter för lokal elproduktion i Nämdöskärgården samt eldrivna fordon och laddmöjligheter för dessa. Kontaktperson är Yngve Hässler.

Naturvård

Tillsammans med WWF har vi projektet Cirkulär Biosfär-Levande landskap, läs mer här.

På gång

NGA belyser, initierar och driver projekt. Projekt som ligger i pipeline och där NGA arbetar med att skriva ansökningar och söka finansieringsstöd är bland annat Kräftor & Jordgubbar. För att veta mer om detta projekt kontakta Elin Dahlgren. Har du förslag på projekt inom hållbar samhällsutveckling som du vill starta upp i samverkan med NGA, kontakta oss via info@greenarchipelago.se

Kräftor & Jordgubbar

Satsningen är ett innovationsprojekt med syfte att föra samman den senaste kunskapen inom vattenbruk med viljan att utveckla former för lokala näringar i Stockholms skärgård. Satsningen genomförs i ett format som medför att höja bevarandestatus för den utrotningshotade flodkräftan. Projektet har som målsättning att skapa ett system av kombinerat vattenbruk med kräftor och lokal matproduktion samt undersöka förutsättningarna för att utveckla detta till ett lämpligt format för en framtida kommersiell verksamhet i Stockholms skärgård.