Kontakt

Kontaktinformation

NGA:s biosfärkontor finns i Nämdö skola i Sand på Nämdö, ingång på baksidan. Där finns biosfärkoordinatorerna Ann Aldeheim och Karin Heeroma tillgängliga för information och diskussion, varje helgfri tisdag klockan 11-16.

Kontaktuppgifter biosfärkoordinatorer

Anns Aldeheim ann.aldeheim@greenarchipelago.se, 0709 541 939

Karin Heeroma karin.heeroma@greenarchipelago.se, 0725 605 746


Information om NGA:s verksamhet finns också på Nämdö bibliotek öppet på måndagar klockan 11-13.
Postadress: Nämdö Sand 153, 130 36 Nämdö
E-post: info@greenarchipelago.se