Föreningen


2020 bildades den ideella föreningen Nämdö Green Archipelago av ett gäng engagerade bofasta och deltidsboende skärgårdsbor med målsättningen att väcka liv i den något slumrade Nämdöskärgården. Ett medel för detta är att skapa ett Biosfärområde.

För att förverkliga visionen med att utveckla Nämdöskärgården till ett biosfärområde krävs ett brett förankringsarbete och lokalt engagemang. Det långsiktiga målet för biosfärområdet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och
under ytan med människa och miljö i samklang.

Som förening vill vi därför föra en fördjupad dialog med alla lokala föreningar, samfälligheter, sammanslutningar och företag i Nämdöskärgården om deras önskemål och behov inför ansökan om att göra Nämdöskärgården till ett biosfärområde. Med er hjälp kan vi nå alla fastboende, deltidsboende och fritidsboende och i samråd med er samla in den kunskap som behövs för att göra en fullödig ansökan.

Vi driver flera projekt inom allt från energi till naturvård och skola och vi tar gärna emot förslag på nya innovativa idéer.

Nyhetsbrev

Styrelse Nämdö Green Archipelago:

  • Ordförande: Lotten Hjelm
  • Vice ordförande: Malcolm Dixelius
  • Sekreterare: Nilla Söderqvist
  • Adjungerad kassör: Urban Gunnarsson
  • Ledamot: Yngve Hässler
  • Ledamot Karin Heeroma
  • Adjungerad ledamot: Helena Strömberg