Låna minkfällor

Mink (Neovison vison) är ett mårddjur ursprungligen från Nordamerika som importerats hit runt 1920 för uppfödning i pälsfarmer och räknas som en främmande art. Den vilda populationen i Sverige är från frisläppta och förrymda djur och finns i nästan hela landet. Den livnär sig på bland annat markhäckande sjöfågel, kräftor och fisk och andra vattenlevande djur.

Enligt Naturvårdsverket är minken ett av de största hoten mot biologisk mångfald i skärgården. Minken räknas inte som en främmande invasiv art än men Naturvårdsverket rekommenderar att man hindrar spridningen av den eftersom den hotar de naturligt förekommande arterna här.

Mink. Foto: www.artdatabanken.se

Kanske har du en mink under din brygga eller någon annan stans på din fastighet? Då kan du kostnadsfritt låna en eller flera slagfällor för minkjakt av oss. Skyddsjakt av mink får ske året om, du behöver inte andra tillstånd än från markägarna (om du inte är det själv förstås). Minkjakt har visat sig gynna många sjöfågelarter, en viktig faktor när till exempel antalet ejder minskar. Det kan ju tyckas tvetydigt att jaga ett djur för att gynna något annat, och ja minken är gullig, men den hör inte hemma i vår skärgård och är en bidragande faktor till bristen på bland annat sjöfågel och kräftor i våra vatten. Jakten sker helst på våren innan fåglarna häckar.

Fällorna vi har, är så kallade slagfällor som omedelbart dödar minken när den kliver tillräckligt långt in i fällan. Självklart är de godkända för fångst av mink enligt Naturvårdsverket, Beslut 40/86, Typ nr. S11. Den är lätt att sätta upp, instruktioner finns här. Bokning sker på samma sätt som för den övriga utrustningen, via Boka Direkt. Vi har fem fällor och du får låna fler om du behöver och till de har gett resultat. Bete kan vara bra att ha och det står du för själv. Blir fällorna väldigt populära kan vi behöva be om dem i förtid. Känner du att du vill köpa en egen fälla i stället för att låna, tipsar vi om dessa som vi köpt.

Hos Svenska Jägarförbundet finns mer bra information.

Fällorna hämtas och återlämnas, rengjorda, på vårt kontor. Du står själv för transport.

Våra minkfällor.