Nämdö Green Archipelago

Nämdö Green Archipelago är en ideell förening, verksam på Nämdö och i Nämdöskärgården. Föreningen bildades år 2020 för att samordna alla goda idéer till ett hållbart lokalsamhälle i Nämdöskärgården efter Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet sker med hjälp av en förstudie att bilda Nämdöskärgårdens Biosfärområde. Förstudien finansieras av Världsnaturfonden (WWF).

Föreningens engagemang intensifierades ytterligare, utöver arbetet med förstudien för biosfärområdet, när Naturvårdsverket samma år startade processen för bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgårdens yttre område. Regionalt är det Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar arbetet med bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark.

Bli medlem

Vill du vara med på vår spännande resa? Stötta vår verksamhet genom att bli medlem, läs mer här eller kontakta oss på info@greenarchipelago.se.