Nämdö Green Archipelago

Nämdö Green Archipelago är en ideell förening, verksam på Nämdö och i Nämdöskärgården. Föreningen bildades år 2020 för att samordna alla goda idéer till ett hållbart lokalsamhälle i Nämdöskärgården efter Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet sker med hjälp av en förstudie för att undersöka möjligheterna för att bilda Nämdöskärgårdens Biosfärområde. Förstudien finansieras av Världsnaturfonden (WWF) och presenteras i en rapport. Rapporten är nu färdig och vi har presenterat vårt arbete för Svenska Biosfärprogrammet som ska fatta beslut om vår status som kandidatområde, beslut väntas under mars 2024. Här kan du läsa förstudien!

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, utser områden i världen som uppvisar goda initiativ för hållbar utveckling. Ett biosfärområde har som uppdrag att vara ett modellområde där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, hållbar samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Lokal samverkan är grunden där området formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt.

Vision

Nämdö Green Archipelago, och många med oss, ser framför oss ett samhälle i Nämdöskärgården som sjuder av liv och rörelse och där människor kan bo under alla stadier i livet, gå i skola och försörja sig. Tack vare samarbetet med Världsnaturfonden WWF kan vi nu genomföra den förstudie som behövs för att ansöka om att bli kandidatområde.

Parallellt med arbetet med förstudien driver vi flera projekt inom olika områden som förhoppningsvis tar oss mot vårt mål: en livskraftig Nämdöskärgård.

Naturvård på Nämdö

Tack vare Världsnaturfonden driver vi projektet Cirkulärt biosfärområde i skärgården. Ett naturvårdsprojekt med fokus på biologisk mångfald, ängshävd och cirkularitet. Tillsammans med lokalbefolkningens behov och önskningar har vi sedan 2022 slagit ängar, lärt oss om vilda växter, räknat fjärilar, flisat gamla grenar och mycket mer.

Dessutom har vi försökt inspirera med en otrolig fotoutställning och under våren 2024 genomför vi arbetet med två stycken våtmarker.

Bli medlem

Vill du vara med på vår spännande resa? Stötta vår verksamhet genom att bli medlem, läs mer här eller kontakta oss på info@greenarchipelago.se.