Väsen på Nämdö

Fotoutställning i Sand

Under sommaren och hösten 2023 visade vi fotoutställningen Nordiska väsen- Rödlistan av biolog och författare Linnéa Jägrud och fotograf Tore Hagman utomhus bakom biblioteket i Sand. Den sitter även uppe under 2024. Följ stigen bakom huset in i skogen.

I tusentals år har vi människor påverkat landskapet. Det senaste seklet har varit extra hårt för naturen. Vår tidigare så rika miljö har förlorat mycket.
Arter trängs undan och hamnar på rödlistan, som är namnet på förteckningen över hotad mångfald. Vi måste ta bättre hand om vårt klot så att alla jordbor får plats!
Också våra väsen är starkt knutna till landskapet. Tänk om även de är rödlistade? I tusentals år har människor berättat sägnerna om våra nordiska väsen. Många har sett dem i skogens gömmen och ladugårdens dunkel,
i böljans sälta och i forsens ström. Tänk om allt inte bara är historier? Tänk om vi inte är ensamma?

Från väsen till vetenskap

Under sommaren och hösten 2024 visas även fotoutställningen Nordiska väsen på Baltic Sea Science Centers nedre terrass. Utställningen är ett samarbete mellan Linnéa Jägrud, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skansen och ingår i projektet Från väsen till vetenskap där NGA även deltagit.

I projektet har det även tagits fram en digital rundtur i de vattenmiljöer som väsen kan leva i. Kolla in den här eller på Havsrum Nämdöskärgården.

Här kan du få ökad kunskap om bland annat du kan bidra till mer handfast lokal naturvårdsnytta i ditt närområde och hur du kan fungera som medborgarforskare  Vi vill gärna ha din hjälp med exempelvis ål, blåstång, betade strandängar och artkännedom och du får bland annat träffa Lena Kautsky, Tant Tång och projektet Algforskarsommar . Material från Algforskarsommar finns också att ta del av på Havsrum Nämdöskärgården.

Vandra och träffa väsen i naturen

OBS! QR-koderna är tillfälligt ur funktion. Kommer åtgärdas under 2024.

Tillsammans med utställningen lanserade vi också informationspunkter runt om på Nämdö där du får träffa väsen och samtidigt lära dig mer om vår natur. Här utvecklar vi naturvägledning utifrån konceptet Nordiska väsen – Rödlistan. I en strävan efter att väcka känslor hos betraktaren visar vi fram naturens mystik.

Väsenvandringen visar fram Nämdös natur från ett nytt perspektiv. Håll utkik efter träskyltarna med QR-koder under din vandring genom de områden där väsen vistas. En del miljöer är starka och välmående, andra behöver vårdas för att rädda de väsen som är beroende av dem för sin existens. Visa respekt, rör dig försiktigt i landskapet och du har möjlighet att uppleva Nämdös dolda värld.

Genom att belysa sambanden mellan mänskliga aktiviteter och påverkan på naturmiljöer i vår närmiljö ökar engagemanget och förståelsen av hur vi kan bidra till att lösa miljöproblem.

Inom NGAs projekt Cirkulärt Biosfärområde i Skärgården kopplas aktiv naturvård ihop med kretsloppstänk och lokalt engagemang. Här skapas korridorer för pollinatörer, blå bårder i vassbälten och satsningar för att hålla vatten i landskapet. Vi tycket att det är viktigt att skapa närhet till miljöfrågor och lyfta fram våra möjligheter att bidra till att stärka vår närmiljö. Vi kommer fortsätta arbetet med att skapa engagemang för naturvård och koppla ihop detta med aktiviteter för att aktivt bidra inom lokal naturvård.