Väsen på Nämdö

Fotoutställning i Sand

Under sommaren och hösten 2023 visade vi fotoutställningen Nordiska väsen- Rödlistan av biolog och författare Linnéa Jägrud och fotograf Tore Hagman utomhus bakom biblioteket i Sand.

I tusentals år har vi människor påverkat landskapet. Det senaste seklet har varit extra hårt för naturen. Vår tidigare så rika miljö har förlorat mycket.
Arter trängs undan och hamnar på rödlistan, som är namnet på förteckningen över hotad mångfald. Vi måste ta bättre hand om vårt klot så att alla jordbor får plats!
Också våra väsen är starkt knutna till landskapet. Tänk om även de är rödlistade? I tusentals år har människor berättat sägnerna om våra nordiska väsen. Många har sett dem i skogens gömmen och ladugårdens dunkel,
i böljans sälta och i forsens ström. Tänk om allt inte bara är historier? Tänk om vi inte är ensamma?

Vandra och träffa väsen i naturen

Tillsammans med utställningen lanserade vi också informationspunkter runt om på Nämdö där du får träffa väsen och samtidigt lära dig mer om vår natur. Här utvecklar vi naturvägledning utifrån konceptet Nordiska väsen – Rödlistan. I en strävan efter att väcka känslor hos betraktaren visar vi fram naturens mystik.

Väsenvandringen visar fram Nämdös natur från ett nytt perspektiv. Håll utkik efter träskyltarna med QR-koder under din vandring genom de områden där väsen vistas. En del miljöer är starka och välmående, andra behöver vårdas för att rädda de väsen som är beroende av dem för sin existens. Visa respekt, rör dig försiktigt i landskapet och du har möjlighet att uppleva Nämdös dolda värld.

Genom att belysa sambanden mellan mänskliga aktiviteter och påverkan på naturmiljöer i vår närmiljö ökar engagemanget och förståelsen av hur vi kan bidra till att lösa miljöproblem.

Inom NGAs projekt Cirkulärt Biosfärområde i Skärgården kopplas aktiv naturvård ihop med kretsloppstänk och lokalt engagemang. Här skapas korridorer för pollinatörer, blå bårder i vassbälten och satsningar för att hålla vatten i landskapet. Vi tycket att det är viktigt att skapa närhet till miljöfrågor och lyfta fram våra möjligheter att bidra till att stärka vår närmiljö. Vi kommer fortsätta arbetet med att skapa engagemang för naturvård och koppla ihop detta med aktiviteter för att aktivt bidra inom lokal naturvård.