Vad vi gör

Föreningen Nämdö Green Archipelago driver ett flertal projekt och aktiviteter runt om i Nämdöskärgården. Allt för att engagera och inspirera om hållbar utveckling och möjliggöra skapandet av ett biosfärområde.

En stor del av arbetet handlar om att samverka med olika aktörer; lokalt, regionalt och nationellt. Ett biosfärområde ska vara en neutral plats för samverkan och vi ser fram emot när vi har alla aktörer med oss.