Nämdö Skärgårdsråd

För att ta till vara nämdöbornas intressen i processen med den planerade nationalparken i Nämdöskärgården har Nämdö Skärgårdsråd bildats. Rådet ska föra fram hel-, deltids och fritidsboendes åsikter och funderingar. Just nu finns en interimgrupp på plats fram till Nämdö Hembygdsförenings årsmöte.

Anteckningar från rådets möten finner du nedan.