Nationalparksprocessen

Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö Kommun arbetar med en process att eventuellt bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Nämdö Green Archipelago söker aktivt information och delaktighet om den planerade nationalparken i den nationella och regionala projektgruppen.

Hos Länsstyrelsen kan du läsa mer om projektet. Vill du läsa om processen att bilda en nationalpark läs mer hos Naturvårdsverket.

Nu är remissen ute och alla kan lämna synpunkter på förslaget. Vad som ingår i förslaget och hur du gör för att lämna synpunkter kan du läsa här.

Här nedan finns presentationer och mötesanteckningar från möten med Bildandegruppen.

Värmdö Kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört ett projekt kallat Omlandsprojektet för att undersöka hur en nationalpark kan påverka de boende och företag som finns i området och hur man kan dra nytta av det ökande besöksantalet som nationalparken troligtvis för med sig. En slutrapport presenterades för Nämdoborna i april 2022 och r hittar du den slutgiltiga rapporten.