Nationalparksprocessen

Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med en process att eventuellt bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Nämdö Green Archipelago är delaktiga i samrådsmöten med den nationella och regionala projektgruppen.

Mer info om processen finns på Länsstyrelsens sajt här!

Här nedanför finns presentationen från Länsstyrelsens informationsmöte på Nämdö sommaren 2021.

Värmdö Kommun genomför tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län ett projekt kallat Omlandsprojektet för att undersöka hur en nationalpark kan påverka de boende och företag som finns i området och hur man kan dra nytta av det ökande besöksantalet som nationalparken troligtvis för med sig. En slutrapport presenteras i april 2022.

Nationalparken planeras innefatta de fyra naturreservaten Bullerö, Långskär, Långsviksskär och Biskopsö.