Nämdöskärgårdens Odlarforum

Nämdöskärgårdens Odlarforum startade för att samla odlingsintresserade i området. Tack vare att NGA har beviljats 50 000 kr i projektstöd av Postkodlotteriets Grannskapsinitiativ kan ett flertal aktiviteter erbjudas. Alla intresserade är välkomna att delta i mån av plats!

Odlarforum finns också på Facebook.

Program 2023

1. Endagskurs på Nämdö i ympning av fruktträd 22 april 2023 ledd av 2 experter från fastlandet.

2. Plantbytardagen på Östanviks gård 27 maj kl.10-13 2023.  

3. Endags studieresa för att besöka odlingar/trädgårdar på Utö. Vi hyr cyklar, besöker 3-4 odlingar och äter lunch på Utö värdshus. Datum ej bestämt än.

4. Endagskurs på Nämdö om jordförbättring i september 2023 ledd av en expert från fastlandet. Datum ej bestämt än.

5. Avslutningsmiddag för projektet, november 2023. Datum ej bestämt än.

6. Hjälpträffar i varandras trädgårdar. Datum ej bestämt än.

”Genom Grannskapsinitiativet vill Postkodstiftelsen bidra till att fler möts och delar upplevelser i närområdet. Vi är därför väldigt glada över att stötta Nämdö Green Archipelago som vill skapa forum för alla odlingsintresserade i Nämdöskärgården att hitta varandra, växa tillsammans och utveckla möjligheterna till närodling.”

Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen