Kategorier
Skola

Kraftig befolkningsökning i Nämdöskärgården – om skolan öppnar

Under våren 2022 genomförde Nämdö Green Archipelago (NGA) en enkätundersökning och intervjuer med syftet att kartlägga intresset för att bosätta sig i Nämdöskärgården. Resultatet blev överraskande positivt.

Alla som är intresserade eller nyfikna är varmt välkomna att komma och träffa andra föräldrar som någon gång funderat på hur en framtida barnomsorg på Nämdö skulle kunna se ut, avslutar Lotten Hjelm.

NGA driver flera parallella projekt som på något sätt jobbar mot att öka befolkningen i Nämdöskärgården och för att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. En avgörande del i det arbetet är att på allvar undersöka underlaget för öppnande av barnomsorg. – Enkätresultatet ger oss anledning att fortsätta arbeta hårt för att öka befolkningsmängden. Mycket finns redan på plats och ökade möjligheter till distansarbete ger helt nya förutsättningar. Samtidigt saknas avgörande bitar som nya bostäder och skola, men enkäten visar att det finns stort hopp om en mer levande Nämdöskärgård, säger Lotten Hjelm.

Totalt rör det sig om drygt 30 barn vars föräldrar har angivit att de funderat på att flytta ut och/eller att det blir aktuellt när Nämdöskärgården kan erbjuda barnomsorg. Som ett direkt resultat av enkäten vill NGA nu samla alla barnfamiljer för att kartlägga hur intresset för en framtida skolsatsning ser ut. Första steget blir att skapa ett forum för att ta tillvara på åsikter, idéer och engagemang. Därför bjuder NGA in till ett förutsättningslöst skolmöte i Nämdö Hembygdsgård den 29 oktober klockan 11.30.

Alla som är intresserade eller nyfikna är varmt välkomna att komma och träffa andra föräldrar som någon gång funderat på hur en framtida barnomsorg på Nämdö skulle kunna se ut, avslutar Lotten Hjelm.

Fakta om undersökningen

Vidare framkom att över 70 personer skulle kunna arbeta från skärgården – helt eller delvis – på distans. Över 40% har funderat på, eller kan i framtiden tänka sig, att starta upp egen verksamhet som utgår från Nämdöskärgården.

  • 22 enkätfrågor ställdes till 133 respondenter med någon form av anknytning till Nämdöskärgården
    • Nära 50% av de tillfrågade har tillgång till bostad som skulle kunna fungera som åretruntboende.
    • Ca 50% av de tillfrågade har funderat på – eller skulle kunna överväga – att flytta ut. Avgörande faktorer för att det skulle bli aktuellt är öppnande av barnomsorg och skola samt förbättrade kommunikationer.
    • För knappt 20 personer är det nödvändigt att hitta en ny bostad att hyra eller köpa.

För övergripande frågor om undersökningen, kontakta Lotten Hjelm, lotten.hjelm@skargardarna.se.

För specifika frågor om enkäten (frågor, svar och resultat), kontakta Kalle Torstensson på kalletorstensson1@gmail.com