Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om pollinatörer i kantzoner

Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om sländor

Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om vildsvin

Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om makroalgdiversitet

Kategorier
Okategoriserade

Remissvar angående Förslag till ny nationalpark i Nämdöskärgården

Idag fredag 1 mars är det sista dagen att lämna in sina synpunkter angående Förslaget till ny nationalpark i Nämdöskärgården. Nedan hittar du NGA:s synpunkter. Vi är positiva till en nationalpark men menar bland annat att processen varit dålig och inte särskilt lyhörd gentemot befolkningen i skärgården samt att vi betonar vikten av en besöksmottagning […]

Kategorier
Okategoriserade

Förstudierapport färdig

Nu har vi genomfört den förstudie som krävs för att bilda ett biosfärområde. Vi har överlämnat den till Programkommittén för Svenska biosfärrådet och presenterat vårt arbete, allt vi kan göra nu är att vänta på ett besked om vi går vidare som ett kandidatområde vilket dröjer ett par veckor till.

Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om påverkan av vind

Kategorier
Okategoriserade

Ekologistudenternas poster om trender bland marklevande insekter

Kategorier
Okategoriserade

Nyhetsbrev v.8

Läs det här!

Kategorier
Okategoriserade

Förstudierapport klar

Vår förstudie om att bilda ett biosfärområde i Nämdöskärgården är klar och vi har presenterat vårt arbete för programkommittén för Svenska Biosfärprogrammet. Nästa steg är de ska fatta beslut om vi blir ett kandidatområde eller inte. Ett stort tack till alla som hjälpt, stöttat och deltagit i arbetet så här långt.