Kräftvatten

Boende på Nämdö vittnar om det fiskats kräftor i båda sjöarna på ön. De tiderna är tyvärr förbi, kräftor på Nämdö verkar vara ett minne blott. Eller? Vi beslöt oss för att ta reda på hur det egentligen ligger till och tyvärr var resultaten inte särskilt positiva.

Sedan början av 1900-talet är den inhemska flodkräftan nästan borta på grund av kräftpest. På 60-talet satte man ut den nordamerikanska signalkräftan för att bättra på de svenska bestånden men den inplanterande signalkräftan förde med sig kräftpest och flodkräftan är idag rödlistad som akut hotad.

Vi har undersökt Nämdös två insjöar, Storträsket och Västerbyträsket under 2022 och 2023 för kräftförekomst. 2022 bands beten fast i strandkanten på ett 30-tal platser och 2023 lades 25 mjärdar i varje sjö.

I Västerbyträsket har man inga rapporterade fynd av kräfta, varken signal eller flod, men nu hittade man ett svagt bestånd av flodkräfta. Större delen av sjöns botten utgörs av mjukbotten och kräftorna verkar mest uppehålla sig längs strandkanten.

I Storträsket finns rapporterade fynd av signalkräfta från 1992 och 2011 men idag fanns inga spår av dem under inventeringen.

För att kunna återplantera och öka beståndet av kräftor i de båda sjöarna måste man först säkerställa att inte svampen som orsaker kräftpest finns i Storträsket. Dessutom skulle en viss jakt på kräftans predatorer som till exempel mink gynna kräftorna. Man kan också göra det mysigare för kräftorna med mer boplatser och skydd på botten.

Tyvärr har vi inte i dagsläget möjlighet att fortsätta undersöka möjligheterna att återinföra ett ordentligt kräftbestånd på Nämdö men visst vore det spännande att kunna göra det i framtiden?