Ängsmarker

Ängen är åkerns moder

Många arter är helt beroende av ängar och ofta kryllar det av liv på våra ängar. De viktiga pollinerande insekterna behöver blommor, fåglar häckar där och söker skydd. Dessutom är ängsmarker en del av vårt kulturarv och en strålande plats att koppla av på.

På Nämdö där mängder av hjortar lever behöver markerna skyddas med inhägnader för att återhämta sig. På flera ställen runt om Nämdö och flera andra öar har vi på NGA och andra med trädgårdar hägnat in områden för att låta viktiga blommor chansen att växa till sig. På kartan ovanför symboliserar varje fjäril en sådan plats, tillsammans blir de en insektskorridor där pollinerare kan flyga fram.

Kom och var med

För att inspirera andra att sköta om sina ängar och plantera för ökad biodiversitet har vi bland annat haft kurs i lieslåtter, besök av botaniker från Naturhistoriska riksmuseet, startat en studiecirkel om vilda skärgårdsväxter och bjudit in till slåtterdag. Vill du anlägga en egen äng, läs här! Behöver du fröer kan du hämta det hos oss. Vill du vara med i vår studiecirkel, lära dig mer ängar eller har någon rolig idé vad vi skulle kunna göra mer på temat, hör av dig!

Det kan vara svårt och tidskrävande att hävda gammal ängsmark på öarna, marken är för liten och otillgänglig för en traktor och för stor för att slå för hand med lie. För att underlätta detta har vi i projektet köpt in utrustning man kan få låna kostnadsfritt av oss. Allt vi har till utlåning och hur du bokar hittar du här.