Trädvård

Tillsammans med fastighetsägarna vid Gamla Östanvik har vi restaurerat den gamla allén på platsen. Träden planterades ursprungligen möjligen redan på 1700-talet när gården uppfördes efter rysshärjningarna.

Flera av träden i allén, som består av ask, lönn och lind har varit drabbade av sjukdomar och var helt eller delvis döda. Några har fallit och flera var på väg att falla.

Under 2023 hamlades alla träd och de som var sjuka och farliga för förbipasserande togs ner. Hamling är gammal teknik för att beskära lövträd där man ursprungligen tog löven som foder till djuren, idag gör man det för trädens skull. Gamla och döda träd är gärna boplats för en mängd smådjur och insekter och en del har lämnats kvar som livsmiljöer för dessa.

Förhoppningsvis kan vi under våren även återplantera några träd och därmed hålla liv i allén många år till.