Naturvägledning

 ”Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”

SLU- Centrum för naturvägledning

Som ett sätt att inspirera människor att göra gott för naturen (där tomtar, troll och älvor kämpar för sina liv!) har vi visat den fantastiska fotoutställningen Nordiska rödlistan-Rödlistan av Linnea Jägrud och Tore Hagman utanför biblioteket hela sommaren 2023. Utställningen kopplar ihop våra nordiska väsen med förändringarna i naturmiljön orsakade av människor, ett helt nytt sätt att prata om klimatförändringar.

Väsen i naturen

Nämdö Hembygdsförening startade ett projekt att utveckla en vandringsled på Nämdö med information om de olika platserna tillgänglig via QR-koder. De fokuserar på landskapets historia och kultur vilket NGA har kompletterat med information om naturen och våra väsen. Runt om på ön kan du hitta små glimtar om olika nordiska väsen och om de trivs i naturen eller inte.

2023 blev vi och utställningen till Årets naturvägledning i kategorien Självguidande naturvägledning inom biologisk mångfald, av SLU Centrum för naturvägledning. Vi kom till final som en av tre men vann tyvärr inte, det gjorde Insektslandets insektsstig i Sandviken.

Fjärilssommar

2023 hade vi fjärilstema på kontoret hela sommaren där vi fokuserade på de viktiga och vackra pollinerarna fjärilar. På biblioteket kunde man bland annat pyssla fjärilsmatare, läsa extra många fjärilsböcker, gå tipspromenad med fjärilstema och spela fjärilsbingo. Vi dekorerade med affischer med våra vanligaste dag- och nattfjärilar och pappersfjärilar. Vi födde också under sommaren upp två kullar av tistelfjärilslarver som vi sedan släppte ut. Då fick besökarna följa fjärilens olika livsstadier och hjälpa till att komma på bra namn åt dem.Självklart hade vi vår årliga fjärilsräkning också!

I början av augusti anordnade vi en mycket välbesökt föreläsning i Hembygdsgården om fjärilar ‘Fjärilar i naturen – och målade och fotograferade i bestämningslitteraturen”, av redaktören Marcus Boldemann. Med oss var också fjärilssamlaren professor emeritus i molekylärbiologi vid Umeå universitet Dan Hultmark som bland annat berättande om hur fjärilar flyger mellan kontinenter.