Våtmarker

Våtmarker är en otroligt viktig beståndsdel i en välmående naturmiljö. De är bra för så mycket, de renar vatten, ser till att vatten stannat i landskapet och fyller på grundvattendepåerna och de kan skydda oss från torka och översvämningar. Dessutom gillar en mängd djur våtmarker och behöver dem för att reproducera sig och föda upp sina ungar. En del våtmarker är barnkammare för rovfisk medans andra älskas av grodor, vattensalamander och sjöfågel. Våtmarker är inte bara viktiga platser, de är också oftast trevliga att besöka för rekreation.

Eftersom våtmarker har en så stor nytta i naturen för den biologiska mångfalden vill vi självklart skapa några. Under våren 2024 ska vi gräva för våtmarker på två ställen:

  • Mörkobbarna. En liten ö söder om Runmarö där vi tack vare mycket entusiastiska och natur- och fiskeintresserade fastighetsägare kan skapa en uppväxtplats för rovfiskar. Här finns idag en avsnörd och igenväxt mar där planen är att vi gräver bort vass och annat bottenmaterial, lägger upp det längs sidorna och öppnar upp utloppet söderut. Denna våtmark genomför vi tillsammans med Sportfiskarna Region Mitt. För att skapa en våtmark behöver man en strandskyddsdispens och man måste göra en anmälan om vattenverksamhet, vilket vi gjord och nu är alla tillstånd klara.
  • Ängskär. Här minns fastighetsägarna en liten pöl där grodor spelade och en mängd andra djur flockades. Idag är den helt tyst och igenväxt. Därför kontaktade de oss och vi bestämde oss för att väcka liv i platsen igen tillsammans. Alla tillstånd är klara även här och grävandet kommer igång under våren 2024. Nästa vår hoppas vi komma tillbaka och lyssna på djurens alla läten.