Kategorier
Föreningen

Två projektkoordinatorer anställda – i partnerskap med WWF!

Föreningen Nämdö Green Archipelago har i parnerskap med WWF anställt två projektkoordinatorer på deltid, ett år för det tänkta Biosfärområde i Nämdöskärgården  – med fokus på hållbar samhällsutveckling. Läs mer i WWFs pressmeddelande 22/3 här! – Om att ett förjupat partnerskap med NGA är inlett. NGA fick in 10 ansökningar och anställde därefter Ann Aldeheim, […]

Kategorier
Aktiviteter

Studieresan till Kosterhavets nationalpark

Nämdö Green Archipelago bjöd in Nämdöbor med flera att delta i en studieresa till Kosterhavets nationalpark måndag till onsdag 14 -16 mars 2022. Resan skulle ha gjorts i början av februari men på grund av pandemiläget sköt resan upp till mitten av mars. Resan genomfördes med en modern chartrad turistbuss, med wifi och för 52 […]

Kategorier
Aktiviteter

Workshop – Hållbar och Bobar samhällsutveckling i Nämdöskärgården

Workshop 26 juli 2021 i Nämdö hembygdsgård. Den här workshopen riktade sig till alla som har tankar kring hur vi tillsammans kan verka för en samhällsutveckling i Nämdöskärgården i en anda av bobarhet i samklang med hållbart nyttjande av resurser.