Kategorier
Aktiviteter

Workshop – Hållbar och Bobar samhällsutveckling i Nämdöskärgården

Workshop 26 juli 2021 i Nämdö hembygdsgård. Den här workshopen riktade sig till alla som har tankar kring hur vi tillsammans kan verka för en samhällsutveckling i Nämdöskärgården i en anda av bobarhet i samklang med hållbart nyttjande av resurser.