Kategorier
Aktiviteter

Workshop – Hållbar och Bobar samhällsutveckling i Nämdöskärgården

Workshop 26 juli 2021 i Nämdö hembygdsgård.

Den här workshopen riktade sig till alla som har tankar kring hur vi tillsammans kan verka för en samhällsutveckling i Nämdöskärgården i en anda av bobarhet i samklang med hållbart nyttjande av resurser.

En varm sommardag i juli, foto: Nilla Söderqvist

Fokus låg på frågorna:

  • Skola
  • Bostäder
  • Besökscentrum för nationalpark 
  • Energi & hållbarhet 

Målsättningen med workshopen var att samla in idéer på vad vi vill uppnå och hur vi driver tillsammans kan arbetet vidare för att utveckla dessa viktiga frågor. 

Rapport från mötet här!

  • En skriftlig rapport finns här:

Arr: Nämdö Green Archipelago