Kategorier
Föreningen

Två projektkoordinatorer anställda – i partnerskap med WWF!

Föreningen Nämdö Green Archipelago har i parnerskap med WWF anställt två projektkoordinatorer på deltid, ett år för det tänkta Biosfärområde i Nämdöskärgården  – med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Läs mer i WWFs pressmeddelande 22/3 här! – Om att ett förjupat partnerskap med NGA är inlett.

NGA fick in 10 ansökningar och anställde därefter Ann Aldeheim, Värmdö och Karin Heeroma, Orrö. Båda började sin anställning måndag 14 mars när de följde med på NGA:s Kosterresa 14-16/3 2022.

Ann och Karin bemannar NGA:s kontor i Nämdö skola måndagar och tisdagar dagtid från ca kl 10-17.30 (enl vintertidtabellen). Alla är välkomna att hälsa på. Det finns förstås fika!

Foton från Nämdöskärgården:
Anders Söderberg, Elin Dahlgren, Per Fjärdhäll, Nilla Söderqvist

Som koordinator för det tänkta Biosfärområdet i Nämdöskärgården arbetar man i samverkan med organisationer, myndigheter och näringsliv i skapandet av ett modellområde för hållbar utveckling. Genom omvärlds-bevakning hittas intressanta och relevanta synergieffekter som kan utvecklas till konkreta projektsatsningar.

I samarbete med NGA:s styrelse deltar projektkoordinatorerna i projektutveckling och i aktivitetsgrupper. Koordinatorerna jobbar digitalt men bemannar även kontorer i Nämdö skola, Sand på Nämdö.