Kategorier
Aktiviteter

Söndag 17 april Workshop Levande landskap!

Solvik, Påskdagen 17 april kl 11-13.30

På själva Påskdagen rivstartar NGA med en workshop som är tänkt att mynna ut i en serie naturvårdsprojekt under 2022-2023 – med stöd av WWF!

 • Plats: Solviks Bistro
 • Tid: Söndag 17 april kl 11-13.30
 • Arrangeras av: Elin Dahlgren & Clare Lindstrand

Innan det är dags för de kreativa naturprojekten ute i naturen träffas vi alla i Solvik på Påskdagen för att diskutera projektet Levande Landskap.
(Ett annat namn på projektet är Cirkulär Biosfär.)

Målsättningen är att öka den biologiska mångfalden i Nämdöskärgården genom en rad åtgärder som att:

 • Koordinera lokala naturvårdsinsatser.
 • Möjliggöra självständiga initiativ.
 • Sprida goda exempel.
 • Bjuda in till inspirerande träffar med naturmiljöexperter.

Bygga vidare på lokala engagemang

Kan vi tillsammans genomföra naturvårdsinsatser och öka den biologiska mångfalden?

Finns det platser i Nämdöskärgården du känner till som vi kan hjälpa till med att ge bättre förutsättningar? 

Utgångspunkten är allt det arbete som folk redan i dagsläget engagerar sig i som:

 • lokala fiskevårdsprojekt…
 • slåtter av ängsmarker…
 • diken som underhålls…
 • odling av växter som gynnar pollinatörer…

Med stöd från WWF & Nämdö Green Archipelago finns projektmedel för att köpa in utrustning som staket eller arbetskraft som behövs för att genomföra naturvårdsåtgärder.

Inom projektet vill vi även följa upp naturvårdsinsatserna för att se vilken effekt riktade åtgärder har. Det kan handla om att studera vilken effekt borttagandet av vass har, både över och under vattenytan. Vi har kontakt med flera universitet som är intresserade av att samverka med oss och förlägga delar av sina forskningsstudier i Nämdöskärgården. 

Läs mer om projektet Levande landskap här!