Kategorier
Aktiviteter

Fredag 15 april, bostadsprojekt på Möja

NGA:s bostadsgrupp har bjudits in av Möjaskärgårdens företagarförening då föreningens del av visionsarbetet gällande bostäder presenteras i Möjahallen (lång)fredagen 15 april kl 15 – 17. Taxibåt går från Sands brygga ca kl 13.30, efter anmälan till Lotten: 070-768 11 43

MÖJA VISION 2050 – MÖJALYFTET

Möjavisionen, Möjaskärgårdens företagarförening

Möjaskärgårdens Företagarförening bjuder in till Möjahallen för ett öppet möte (Lång)fredagen 15 april kl 15:00!

ALLA välkomna som är intresserade av bostadsprojekt i skärgården och på plats i Möjahallen får man info om vad som hänt i Möjas visionsprojekt.
Det blir en redovisning av enkäten som gjordes under sista kvartalet 2019, vad man fokuserat på efter resultatet, samt en presentation av tänkbara bostadsmöjligheter.
Inbjudna är alla i Möjaskärgården och öarna i Värmdö kommun som jobbar med egna bostadsprojekt, politiker från både kommun, region och länsstyrelse.SIKO:s medlemsförening MSFF, som är värd för träffen, hoppas att många vill delta för att få respons och bra diskussioner kring ämnet bostäder på öarna.

Läs mer om Möjavisionen på sajten:
https://mojalyftet.com/

Mer om MSFF: http://www.msff.info/