Kategorier
Omlandsanalysen

29 mars: kommunens omlandsanalys presenterades!

Omlandsanalysen – med den blåa hatten på!

Affischen som man hittar på Nämdöskärgårdens anslagstavlor och bryggor.

Under den gångna sommaren, hösten och vintern har kommunens utredare Christian Pleijel, biträdd av Patrik Cederlöf från Länsstyrelsen och Oscar Lindeberg från Visit Värmdö, undersökt hur en Nationalpark i Nämdöskärgården påverkar omlandet. Det har skett enligt metoden “six thinking hats”.

Dags för den sista träffen – med den blå hatten på!

  • Vilken är analysens sammanfattning och slutsatser?
Christian Pleijels genomgång av Omlandsanalysens utkast, foto: Nilla Söderqvist

Ett utkast av Omlandsanalysens slutrapport delades ut och gicks igenom sida för sida. Utkastet finns på Nämdö bibliotek att ta del av. Det finns lite tid att inkomma med synpunkter på utkastet till:

Mer om hur metoden gick till på Nämdö under 2021 kan man läsa om genom att ladda ner dokumentet nedan.