Kategorier
Aktiviteter

Utbildningsdag

Utbildningsdag 15 juli 2021 kl 09.00-16.00 i Nämdö hembygdsgård

Plats: Hembygdsgården

Metoden Six Thinking Hats: Metodens ursprung och syfte, var den används och varför.

De sex stegen / perspektiven / hattarna.Vi provar på att arbeta med några av stegen. Om projektet, tidplan, vad händer härnäst?

Välj en tid som passar dig:

 • 09:00-11:00
 • 11:30-13:30
 • 14:00-16:00

Innehåll: Metodens ursprung och syfte, var den används och varför.De sex stegen / perspektiven / hattarna.Vi provar på att arbeta med några av stegen. Om projektet, tidplan, vad händer härnäst?

 • Anmäl dig gärna på en tid som passar dig på info@namdohbf.se men det är också ”drop-in”.

Lärare är Christian Pleijel som har använt metoden i sitt arbete med öar i tio år och skrivit en bok vars sex kapitel utgör metodens sex perspektiv (finns på Nämdö bibliotek och på nätet Hur man läser av en ö). Pleijel är, tillsammans med Patrik Cederlöf från Stockholms länsstyrelse, projektledare för Omlandsanalysen.Välkommen! Projektet Omlandsanalys Nämdö syftar till en genomlysning av hur den planerade nationalparken i Nämdö yttre skärgård kan komma att förändra samhället Nämdö.

 • Vilken nytta kan den bebodda skärgården och nationalparken ha av varandra?

Vi använder en metod som kallas Six Thinking Hats . Den innebär att man i tur och ordning granskar en utmaning från sex olika håll:

 1. Fakta
 2. Fördelar
 3. Nackdelar
 4. Värderingar
 5. Kreativitet
 6. Beslut

Man gör det tillsammans och man tar ett perspektiv i taget. Vi ser alltså på fakta kring bildandet av nationalparken.

 • Vi ser nationalparken som ett problem och vi ser nationalparken som en möjlighet.
 • Vi ger också utrymme för känslor och värderingar, innan vi börjar söka kreativa lösningar.
 • Slutligen försöker vi komma fram till en gemensam ståndpunkt.

En fördel med metoden är att göra en sak i taget. Om du är negativt inställd till nationalparken finns det en tid för det. Om du känner oro men inte riktigt kan förklara varför, finns det en tid för det.En annan fördel är att det är lätt att tänka tillsammans. Alla som berörs kan vara med och prata igenom alla sex perspektiven.Vi har sommaren och en bit in på hösten på oss att gå igenom steg 1, 2, 3 och 4. Det är bra om så många som möjligt har varit med i dessa steg innan vi börjar jobba med lösningar. Då kan kreativiteten bli mer fokuserad och möjligheten ökar att vi kan bli överens.

Se gärna en youtube-film inspelad 14 juni 2021 där Christian Pleijel berättar om bakgrunden till metoden “Bobarhet” (varför man analyserar en ö och hur man använder metoden). En modell som kritiskt analyserar ö-samhället och finner vad som bör utvecklas. Under våren 2021 arrangerade Åbo Akademi den första kursen i “Habitability” (bobarhet) där flera i Nämdö skärgård deltog. I filmen beskriver Christian Pleijel hur och varför metoden kom till på Kökar i Ålands skärgård där han bor och är ordförande i kommunstyrelsen.

Måndagen den 26 juli har vi en workshop i hembygdsgården om arbetet med förstudien. Då kommer också Yvonne Blombäck och Sara Beijer från WWF och Christian.