Kategorier
Omlandsanalysen

Six Thinking Hats-Minnesanteckningar 15 juli

Den 15 juli höll Christian Pleijel från Omlandsanalysen några små korta kurspass om metoden Six Thinking Hats. Det var en mycket givande dag! Här nedan kan du läsa minnesanteckningarna.