Kategorier
Aktiviteter Föreningen

Resultat enkät om våra aktiviteter

Vi håller som bäst på och planerar aktiviteter för 2023 och har stor hjälp av feedback på aktiviteterna 2022 som vi fått från enkäten som 30 personer tagit sig tid att svara på. Stort tack till er!

  • Två tredjedelar av de som svarade hade inte deltagit i våra aktiviteter. Förhoppningvis har vi nått ut till nya potentiella deltagare i aktiviteter 2023. Roligt att se att intresset finns!
  • De som deltagit i aktiviteter var mycket nöjda
  • 90% hade velat deltaga i någon aktivitet som de avstått från främst pga att de inte varit ute i Nämdöskärgården.
    • Endast tre personer av 30 missade pga att de inte hade kännedom om aktiviteten. Det betyder att vi når ut väl med information om aktiviteterna
    • 54% av respondenterna som inte deltog skulle ha deltagit i föreläsningar om det funnits videolänk
  • Lördagar är den dag som passar bäst för flest och då helst förmiddag
  • Majoriteten kan deltaga i aktiviteter hela året – bara 16% svarar att de kan deltaga på sommarlovet 
  • 61% tycker inte att vi ska ordna någon annan typ av aktiviteter än kurser och föreläsningar.

Vi fick in många intressanta och varierande förslag på aktiviteter, tack!

Nedan hittar du hela resultatet.