Kategorier
Aktiviteter

Forskning och utveckling av svenska öar och skärgårdar

Nätverksträff för svensk forskning och samverkan Åstol 22 oktober, Nämdö 26/11. Delta digitalt eller på plats.

Sverige är det land med flest antal öar i världen. Dock
finns det idag ingen samlad bild av forskningsläget om
svenska skärgårdar. Södertörns högskola har
tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)
och Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO), genom SLU fått ett
nationellt uppdrag att bygga upp ett nätverk för svensk
skärgårdsforskning. Forskare över hela landet bjuds in
till nätverket. En första träff planeras redan i helgen i Åstol där man också kan delta digitalt, den 26 november är nästa träff i Nämdö hembygdsgård. Hela inbjudan och förslag på forskningsämnen hittar du här.