Kategorier
Aktiviteter

Träff på Nämdö 26 november-Forskning och utveckling av svenska öar och skärgårdar

Är du engagerad i forskning och utveckling av svenska öar och skärgården?

Nätverksträff för svensk skärgårdsforskning och samverkan Nämdö Hembygdsgård i Sand 26 november 2022.
Delta på plats eller online.

Sverige är det land som har flest antal öar i världen. Dock finns det idag ingen samlad bild av forsknings-läget om svenska skärgårdar. Södertörns högskola har tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) och Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt-organisation (SIKO), genom SLU fått ett nationellt uppdrag att bygga upp ett nätverk för svensk skärgårdsforskning.


Syftet med träffen är att forskare tillsammans med skärgårdarnas intresseorganisationer påbörjar ett arbete med att ta fram angelägna och relevanta teman och forskningsfrågor. Samtidigt kommer det finnas utrymme för att identifiera och synliggöra den forskning som pågår eller har pågått i Sverige. Även vissa projekt som olika intressenter driver i skärgårdarna kommer presenteras.

Vi bjuder nu in till den andra nätverksträffen där man kan delta på plats eller online. Deltagandet är kostnadsfritt. Nätverket bjuder långväga deltagare på enklare övernattning. Mat och förtäring kommer att ingå för samtliga mötesdeltagare.


Antal deltagare på plats är begränsat. Det är principen först till kvarn som gäller. Du som vill delta men som har svårt att resa har möjlighet att få delta online. Zoom-länk kommer skickas till dem som anmält intresse för att delta online.
Intresseanmälan om att delta på plats eller online skickas till enter@sh.se.

Hela inbjudan med program och förslag på forskningsområden hittar du i inbjudan nedan.