Kategorier
Okategoriserade

Remissvar angående Förslag till ny nationalpark i Nämdöskärgården

Idag fredag 1 mars är det sista dagen att lämna in sina synpunkter angående Förslaget till ny nationalpark i Nämdöskärgården. Nedan hittar du NGA:s synpunkter. Vi är positiva till en nationalpark men menar bland annat att processen varit dålig och inte särskilt lyhörd gentemot befolkningen i skärgården samt att vi betonar vikten av en besöksmottagning på Nämdö.