Kategorier
Aktiviteter

Informationsmöte om nationalpark och biosfär 16 december 2020

Här finns en video (1 timme 47 minuter) från informationsmötet via Zoom och presentationerna.

Presentationerna nedan är pdf-dokument.

Lotten Hjelm inleder och hälsar välkommen till Nämdö Hembygdsgård.

Malcom Dixelius, ordförande för NGA har ordet.

Maria Sjö, Naturvårdsverket: Nämdö nationalpark.

Anders Tysklind, Länsstyrelsen och chef för Kosterhavets nationalpark. Sveriges första marina nationalpark, bildades 2009.

Yvonne Blombäck, WWF: Skillnaden mellan nationalpark och biosfär.

Helena Strömberg, forskare på SLU och projektledare för NGA:s förstudie i samarbete med WWF: Det marina skärgårdsområdet Nämdöskärgården.

Anna Björn: Baltic Sea Science Center – BSSC.


Här är inbjudan till mötet:

Som en uppföljning till det informationsmöte som hölls på pingstdagen, inbjuder vi härmed alla med något intresse för Nämdö skärgårds fortsatta blomstrande utveckling till ett coronaanpassat digitalt informationsmöte onsdagen den 16 december kl 19.00.

Ett fåtal platser finns i Hembygdsgården.

Mötet kommer även att streamas så att man kan se det i efterhand.

Program:

  • Malcolm Dixelius, ordförande för Nämdö Green Archipelago berättar kort varför föreningen bildades.
  • Maria Sjö från Naturvårdsverket, projektledare för bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark.
  • Anders Tysklind från Länsstyrelsen Västra Götalands län och chef för Kosterhavets nationalpark, (Sveriges första marina nationalpark som bildades 2009).
  • Yvonne Blombäck från WWF
  • Andreas Jezek limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
  • Helena Strömberg, forskare på SLU och projektledare för NGA:s förstudie.
  • Anna Björn enhetschef på Skansen Baltic Sea Science Center
  • Elin Dahlgren, från Gamla Östanvik och forskare på SLU samt Stina Molander, Östanviks gård berättar om kommande kursprogram mm på Nämdö i NGA:s regi.
  • Nilla Söderqvist, ansvarar för Nämdö bibliotek samt v ordf SIKO berättar kort om biosfärutställningen i skolans entré samt bibliotekslitteraturen som hör till.
  • Moderator Lotten Hjelm: Tid för frågor

Vi hoppas vara färdiga ca kl 20.30

Väl mött den 16 december!

Styrelsen Nämdö Green Archipelago+46 707 681143