Kategorier
Aktiviteter

Informationsmöte 31 maj 2020

INFORMATIONSMÖTE söndag 31 maj kl 13-14.30 vid Nämdö Hembygdsgård, via länk eller livesändning på FB.

För att inleda samrådet om bildandet av Nämdöskärgårdens Nationalpark och evetuellt ett biosfärområde har Nämdö Hembygdsförening bjudit in till ett öppet informationsmöte, söndag den 31 maj. Medarrangör är SIKO, som samlar alla intresseföreningar i Stockholms skärgård.

Mer om:

Lotten Hjelm, v ordf i Nämdö Hembygdsförening samt ordf för Skärgårdarnas Riksförbund agerar moderator på plats. Malcolm Dixelius, som var den tilltänkte moderatorn, fanns på grund av coronapandemin med på länk. Övriga talare deltog också på länk, liksom flertalet åhörare.

Interiörbild från jaktstugan på Bullerö. Utställningsföremål.
Interiörbild från jaktstugan på Bullerö. Utställningsföremål. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)

Program

  • 13.00 Mötet startar – i hembygdsgården och på webben
  • 13.10 SIKO berättar och visar film om projekten Skärgårdsflytten och Skärgårdsmentor.
  • 13.25 Göran Blom från Naturvårdsverket redogör för skillnader mellan en Biosfär och Nationalpark.
  • 13.35 Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun Deshira Flankör berättar hur man tänkt sig samrådet med oss Nämdöbor i fråga om Nationalparkens bildande.
  • 13.45 Från WWF, Världsnaturfonden, berättar Yvonne Blombäck på vilket sätt de kan bidra och stötta oss.
  • 13.55 Eva Carly från Kalkberget på Nämdö berättar om en förestående pedagogisk barnomsorg på Nämdö.
  • 14.00 Som avslutning presenterar Malcolm Dixelius det påbörjade projektet Nämdö Green Archipalago – en framtidsvision.
  • 14.10 Frågestund till ca kl 14.30