Kategorier
Aktiviteter

Förstudiestart

Nu har förstudiearbetet startat och vår projektledare Helena har kallat till uppstartsmöte. Idéerna flödade och kreativiteten var på topp. Samansökan med Omlandsstudien till Tillväxtverket är nu startad.

Drönarbild i skärgården.
Drönarbild av Bullerö, Hemviken. Foto: TheMeanMan CC(BY-SA).