Kategorier
Okategoriserade

Förstudierapport klar

Vår förstudie om att bilda ett biosfärområde i Nämdöskärgården är klar och vi har presenterat vårt arbete för programkommittén för Svenska Biosfärprogrammet. Nästa steg är de ska fatta beslut om vi blir ett kandidatområde eller inte.

Ett stort tack till alla som hjälpt, stöttat och deltagit i arbetet så här långt.