Kategorier
Nationalparksprocessen

Erbjudande från Region Sthlm och Sthlm Archipelago: utbildning i affärsutveckling för företag inom besöksnäringen

Vi har ett erbjudande!

Stockholm Archipelago och Region Stockholm erbjuder er företag att gå Kurbits Outdoor med inriktning för nationalpark.

Vad är Kurbits Outdoor?

Det är ett mycket bra affärsutvecklingsprogram för små/medelstora företag inom besöksnäringen. Här har ni chansen att se över ert företags affärsidé och verkligen belysa den tillsammans med processledare.

Se bifogad presentation i PDF.

Kostar det något?

Nej, det är kostnadsfritt för medverkande företag då detta ingår i Region Stockholms ERUF´s projekt Besök Framtiden. Dock så är värdet 30.000 kr för denna utbildning så det är en jättebra chans för dig som är företagare.

Hur lång tid tar detta?

Det är 6 dagar, där vi lägger ihop 1+2 och 3+4. Samt två individuella coachningstillfällen.

Vem leder oss?

Katarina Rönnbacka Nybäck, med stor erfarenhet från Outdoor och företagande, leder er genom programmet. Varje tillfälle hanterar olika inriktningar och olika inbjudna processledare fokuserar på just sitt tema.

Var träffas vi?

Det kommer att vara fysiska (ej digitalt) möten och gärna i de deltagande företagens lokaler. Eller lättillgängliga andra lokaler.

Vilka företag kommer att vara med?

Stockholm Archipelago och Region Stockholm tar fram en lista på lämpliga företag i och omkring den blivande Nationalparken i Nämdö skärgårdar. Därefter pratar Katarina med varje företag för att sedan matcha ihop en bra grupp på ca 10 företag som genomför programmet. Det bästa resultatet är en mix av aktivitetsföretag, boende, restauranger, guider mfl.

Innan medverkande företag är godkända måste ett ifyllt och insänt intyg om försumbart stöd sänts till Region Stockholm. Vi återkommer med påminnelse kring detta när vi har säkerställt vilka företag som ämnar genomföra programmet.

Datum för träffar i Kurbits Outdoor

Träff 1-2 den 11-12 jan  

Träff 3-4 den 1-2 feb

Träff 5 den 16 feb 

Träff 6 den 9 mars 

Anmäl dig med anmälningsblanketten nedan så snart som möjligt.