Kategorier
Okategoriserade

Inbjudan till resan till Vänerskärgårdens biosfärområde

Nämdö Green Archipelago bjuder härmed in Nämdöbor att delta i en studieresa till Vänerskärgårdens biosfärområde och Mariestad 13-14 oktober.

Resan ger möjlighet att träffa personer ansvariga både för en nationalpark och ett biosfärområde med praktiska exempel på vilket utbyte de ger för lokalbefolkningen. Mariestad är huvudort i biosfärområdet och har på eget initiativ investerat i en experimentanläggning för hållbar energiomställning, ElectriVillage.

För ett utförligare program, kika här!

Meningen med besöket är att undersöka om erfarenheterna av anläggningen på något sätt går att överföra till Nämdö skärgård.


Resan är kostnadsfri, så när som på några måltider under resan. Alla med knytning till Nämdöskärgården är välkomna att anmäla sig, men fastboende prioriteras.

Anmälan kan göras per mejl till yngve.hassler@gmail.com med början måndag 20 september kl 12 och antalet platser är begränsat så häng på låset. Delar av programmet kommer att dokumenteras på video och streamas via NGA:s Facebooksida. Streamat material finns att se i efterhand på greenarchipelago.se.