Kategorier
Föreningen

Årsmöte 31 januari 2021

Välkommen till föreningen Nämdö Green Archipelagos första årsmöte, söndag 31 januari 2021 klockan 14.00. Mötet kommer att hållas i hembygdsgården på Nämdö. På grund av pandemin får och vill vi inte samla många människor. Du som är eller vill bli medlem är i första hand välkommen att ansluta till mötet via nätet.

Årsmöte 31 januari 2021

Nämdö Green Archipelago bjöd in till årsmöte, online via zoom, samt med några enstaka platser i Nämdö hembygdsgård och på biblioteket i Nämdö skola.

Datum och tid:

Söndag 31 januari 2021 kl 14.00 – till ca 15.30

Ny styrelse efter konstituerande styrelsemöte 2021-01-31, efter årsmötet:

 • Ordförande: Lotten Hjelm, Jungfruskär (vald av årsmötet, nyval, tidigare ledamot i interimsstyrelsen)
 • Sekreterare: Nilla Söderqvist, Nämdö (omval)
 • Adjungerad kassör: Urban Gunnarsson, SIKO (omval, vald av årsmötet)
 • Vice ordförande: Helena Strömberg, Nämdö, (omval, även utsedd till projektledare för förstudien Nämdö Biosfärområde)
 • Ledamot: Elin Dahlgren, Nämdö (omval)
 • Ledamot: Malcolm Dixelius, Nämdö (nyval, tidigare ordförande i interimsstyrelsen)
 • Ledamot: Yngve Hässler, Nämdö (nyval, även ordförande i Nämdö Fiber)

Övriga funktionärer valda på årsmötet 2021-01-31 för 2021:

 • Revisor: Karin Bergsman, Orrö (nyval)
 • Revisorssuppleant: David Heeroma, Orrö (nyval)

Valberedning 2021:

 • Sammankallande: Inger Erikson, Orrö (omval)
 • Karin Heeroma, Orrö (omval)
 • Stina Molander, Nämdö (omval)

Årsmöteshandlingar (länk till respektive handling, se nedan):

Då föreningen är helt nystartad och ännu inte har medlemmar blev det de som deltog på årsmötet, 22 personer, som utgjorde röstlängden. Ingen förband sig dock att bli medlem.
Snart kommer föreningen att ha sin egen hemsida där alla processer, kursprogram, föreläsningar mm, kommer att finnas. Man ska också snart kontakta föreningen på mejladressen: info@greenarchipelago.se

Handlingar från föreningens bildande 2020-09-15:


Svartvitt foto som föreställer en rad män kring ett mötesbord.
Fjolårets glada årsmöte i hembygdsgården. Foto: Lennart Bergqvist CC(BY-SA).

Agenda

Vi börjar med … och sedan visar NN något spännande. Klockan XX så kör det formella årsmötet igång. Efter årsmötet tar vi en paus. Efter den så …

Så här ansluter du

Praktikaliteter om länkar, appar, … , inloggningsuppgifter och sådant.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justerare/rösträknare
 4. Mötets behörighet
 5. Mötet avslutas