Projekt

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_9186.jpg

Föreningen driver flera olika projekt inom olika områden. Projektgrupperna består av engagerade hel-, del- och fritidsboende i området och vi ser gärna att fler kommer med i arbetet! Anmäl ditt intresse till nedan kontaktperson för respektive grupp via info@greenarchipelago.se.

Skola 

Vi undersöker vad finns det för möjligheter att skapa ett format för att driva skola i Nämdöskärgården. Kontaktperson är Nilla Söderqvist.

Bostäder 

Genomgång av alternativa boendeformer, hur ser möjligheterna ut för att hyra/köpa/bygga fastigheter i området. Kontaktperson är Lotten Hjelm.

Besökscentrum i samband med kommande nationalpark

Vilka är förutsättningarna och möjligheterna för att skapa ett besökscentrum eller marint forskningscentrum med fokus på Nämdöskärgården och den planerade nationalparken. Kontaktpersoner är Elin Dahlgren och Helena Strömberg.

Hållbar energi 

Genomgång av konceptet förnyelsebar energi och möjligheter för lokal elproduktion i Nämdöskärgården samt eldrivna fordon och laddmöjligheter för dessa. Kontaktperson är Yngve Hässler.

Naturvård

Tillsammans med WWF har vi projektet Cirkulär Biosfär-Levande landskap, läs mer här.

Kräftor & Jordgubbar

Satsningen är ett innovationsprojekt med syfte att föra samman den senaste kunskapen inom vattenbruk med viljan att utveckla former för lokala näringar i Stockholms skärgård. Satsningen genomförs i ett format som medför att höja bevarandestatus för den utrotningshotade flodkräftan. Projektet har som målsättning att skapa ett system av kombinerat vattenbruk med kräftor och lokal matproduktion samt undersöka förutsättningarna för att utveckla detta till ett lämpligt format för en framtida kommersiell verksamhet i Stockholms skärgård.