Kategorier
Skola

Kraftig befolkningsökning i Nämdöskärgården – om skolan öppnar

Under våren 2022 genomförde Nämdö Green Archipelago (NGA) en enkätundersökning och intervjuer med syftet att kartlägga intresset för att bosätta sig i Nämdöskärgården. Resultatet blev överraskande positivt. Alla som är intresserade eller nyfikna är varmt välkomna att komma och träffa andra föräldrar som någon gång funderat på hur en framtida barnomsorg på Nämdö skulle kunna […]

Kategorier
Skola

Exempel skola

Kategorier
Besökscentrum

Besökscentrum

Behövs ett besökscentrum? Var ska det vara? Ska vi ha fler? Arbetet med frågorna pågår för fullt. Vi tror på idéen att kunna visa upp vad vår fina skärgård har att erbjuda.